T.C. İçişleri Bakanlığı e-icisleri projesi Bilgi Edinme İnsan Hakları Başvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete
 
 
 
 
 
 
 
 
Serik Protokol Listesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 3294 Sayılı Kanunun 7. Maddesine İstinaden 1986 yılında kurulmuştur. Vakfın amacı fakr-u zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye`ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.

Vakıf tarafından fakr-u zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişilere 3294 sayılı kanun kapsamında yardım yapılmaktadır.

Vakfın Karar organı Mütevelli Heyetidir. Mülkî idare amiri ( Kaymakam ) vakfın tabii başkanı olup, belediye başkanı, mal müdürü, ilçe millî eğitim müdürü, Sağlık Bakanlığının ilçe üst görevlisi, ilçe tarım müdürü ve ilçe müftüsü vakfın mütevelli heyetini oluşturur. Ayrıca her faaliyet dönemi için, 2 muhtar üye, 2 hayırsever üye ve 1 STK temsilcisi Vakıf Mütevelli Heyetinde görev alırlar.

Vakfa müracaat eden muhtaç vatandaşlarımız hakkında gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, 3294 sayılı kanun kapsamında Eğitim, Gıda, Barınma Yakacak, Engelli, Sağlık ve diğer yardımlar olmak üzere ayni ve nakdi yardımlar yapılmaktadır. İş Kurma Projeleri, Hayvancılık Projeleri, sosyal hizmet projeleri gibi çeşitli proje iş ve işlemleri de Vakıf tarafından uygulanmaktadır.

Diğer yandan Merkezi olarak yapılan yardımlar kapsamında Şartlı Eğitimi Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Şartlı Gebelik Yardımı, Muhtaç Asker Ailesi Yardımı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programı, Engelli Yakını Aylığı, Engelli Aylığı, Yaşlı Aylığı bağlanması iş ve işlemleri vakfımızca yürütülmektedir. Yine Genel Sağlık Sigortası kapsamında vatandaşlarımızın gelir tespiti işlemleri ve Engelli Evde Bakım Aylığı başvuruları da Vakıf aracılığıyla yapılmaktadır.

 


 
 T.C.Serik Kaymakamlığı
  2016  - ISAY2 
Orta Mahalle Atatürk Caddesi Serik - Antalya | Telefon: (242) 722 10 04 Faks: (242) 722 14 04