T.C. İçişleri Bakanlığı e-icisleri projesi Bilgi Edinme İnsan Hakları Başvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete
 
 
 
 
 
 
 
 
Serik Protokol Listesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İlçe Müdürlüğümüz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı taşra teşkilatı olarak görev yapmaktadır. İlçe Müdürlüğümüzün görevleri 3161 sayılı Yasa ve bu yasaya bağlı yönetmelikler ile belirlenmiştir. Buna Göre Müdürlüğümüzün Görevleri :
1. İlçemizin tarımsal envanterini çıkarmak ve İlçemizin tarımsal üretim potansiyelini mevcut teknolojiye göre belirlemektir.
2. Çiftçileri tarımsal konularda eğitmek, ileri teknolojileri öğretmek için araştırma kuruluşları ile işbirliği yapmak.
3. İlçenin tohum, fidan, fide, kimyevi gübre, ilaç, aşı, tarımsal alet ve makine, damızlık hayvan, civciv, balık yavrusu, ana arı, kovan ve zirai kredi gibi girdi ihtiyaçlarını karşılamak.
4. İlçedeki hayvanların salgın ve parazitler hastalıklardan korunmasını sağlamak, hayvan hastalıkları konusunda araştırma kuruluşları ile işbirliği yapmak.
5. Suni tohumlama ve soy kütüğü hizmetlerini yürütmek.
6. İlçe dahilinde bitki ve hayvan sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerini yürütmek, mezbaha ve kombinaları sağlık yönünden denetlemek, damızlık boğa, koç, teke ve aygırların sağlık kontrollerini yapmak, uygun olmayanları enemek.
7. Bitkilere zarar veren hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele yapılmasını sağlamak.
8. İlçe dahilinde faaliyette bulunan İlaç bayilerinin, gıda ve yem üreten imalathane ve fabrikaların envanterlerini hazırlamak ve kontrol etmek.
9. Tarım arazilerinde ekili-dikili ve mera gibi bitki alanlarının korunmasını sağlamak ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel yasalara göre yardım yapılması için gereken işlemleri yapmak.
10. Köyde istihdam olanaklarını artırmak amacıyla el sanatlarının geliştirilmesine, yayılma ve tanıtımına yardımcı olmak.
11. Çiftçilerin teşkilatlanmasını ve kooperatifleşmeyi teşvik etmek, teknik ve maddi yardımda bulunmak.
12. Bakanlığımızca oluşturulan Tarımsal Projeleri İlçemizde uygulamak.
13. Yeni tarımsal projeler üretip uygulayarak İlçenin tarımsal üretimini arttırmak.
14. Demonstrasyon çalışmaları yaparak, İlçemizde üretimi mümkün olan yeni tohum, fide ve fidanları tespit ederek çiftçilerin hizmetine sunmak.
15. 30.06.2000 tarihinde yayınlanan Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine dair yönetmelik çerçevesinde Gıda Üretim ve Tüketimi yapılan işyerlerini denetlemesini yapmak. Yapılan Denetleme sonuçlarını üst makamlara bildirmek.
16. Özel kanunlarla belirlenen görevler ile, Bakanlık İl Müdürlüğü ve Kaymakamlık tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
 T.C.Serik Kaymakamlığı
  2016  - ISAY2 
Orta Mahalle Atatürk Caddesi Serik - Antalya | Telefon: (242) 722 10 04 Faks: (242) 722 14 04