T.C. İçişleri Bakanlığı e-icisleri projesi Bilgi Edinme İnsan Hakları Başvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete
 
 
 
 
 
 
 
 
Serik Protokol Listesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Günümüzde Yörükler, eski geleneklerini büyük ölçüde kaybetmişlerdir. Konargöçerlerin sayısı 200 civarında olsa da ilçemizde yerleşik düzene geçenler de yazları yaylara giderek gelenekleri devam ettirmektedirler.

İlçemizde sosyal, kültürel ve ekonomik alt yapının özünü Yörükler teşkil eder. İlçede yaşayan Yörükler, yazları Sorgun ve Çayır Yaylasında; kışın ise Serik'te ikamet etmektedirler. Yörükler açısından göç önemlidir. Hatta göç ile ilgili söyledikleri "Yörük'e göçelim diyesiye önüne göçüver" sözü buna bir örnektir. Kışı Serik'te geçiren Yörükler, Nevruzla birlikte yaylaya göçmek için hazırlıklara başlayarak yayla turizminin gelişmesinde rol oynamaktadırlar.

1- Karahacılı Aşireti:

 

Bu aşiret, altı mahalleden oluşmaktadır. Geldikleri dönemde Balkız köyünün muhtelif yerlerine yerleşen Karahacılı aşireti; Himmetli, Sarıabalı, Hacıhamzalı, Kaldırcılar, Ali Kâhya, Solaklı adlarıyla altı mahalleye ayrılmıştır. Bu aşiretin bir kısmı daha sonraları Üründü, Deniztepesi, Balkız, Ayanos, Kızıllar, Kuşlar köylerine dağınık ve küçük gruplar halinde yerleşmişlerdir.

 

2- Honamlı Aşireti

Honamlı adının, Orta Asya'da Hunnam adlı bir bölgeden geldiği tahmin edilmektedir. Ayrıca Çin lisanında Koyun kelimesi Hun olarak adlandırılmıştır. Koyunlu adı verilen bu Türklere, Çinliler Hun adını vermişlerdir. Honamlılar fiziksel yönden diğer aşiretlere pek benzemez. Honamlı aşireti de farklı mahallelere yayılmıştır.

3-Saçıkaralı Aşireti

Bu aşirete Haytalar adı da verilmiştir. Aşiret mensupları kendilerine 'Hayta' denmesinden pek hoşlanmazlar. Yazın Şarkîkaraağaç tarafına göçerler. Aşiret, Kocayatak, Solak, Murtana, Gebiz tarafında kışlar.

4- Karakoyunlu Aşireti

Karakoyunlu aşireti mahallelere ayrılmış değildir. Kışlak ve yaylaklarında otlaklarına göre topluluklar halinde yaşayan Karakoyunlular bir muhtarın idaresinde hareket ederler. Adlarını sahip oldukları Karakoyun sürülerinden almışlardır. Karakoyunlular; Karaboynuz, Cumalı, Gebiz tarafında kışlarlar.

5- Eskiyörük Aşireti

Basırlı, Çankara, Şehit Ahmetli diye üç mahalleden oluşan Eskiyörük aşireti ilk önce Boğazak ve Çakallık köylerine yerleşmiştir. Daha sonra civar köylere dağılan Eskiyörük aşiretinin en kalabalık mahallesi Basırlı'dır. En kalabalık aşiret sayılır. Basırlı aşireti Sulu Tekke, Yanköy, Kocayatak civarına yerleşmiştir. Aşiretin diğer aileleri Cumalı, Eminceler, Taşlık, Burmahancı köylerine yerleşmiştir. Daha çok ziraat ve hayvancılıkla geçinirler.

6- Çakal Aşireti

Bu aşiretin büyük bir kısmı, Gebiz havalisi, Ayanos ve Kuşlar tarafında yerleşmiştir.

 T.C.Serik Kaymakamlığı
  2016  - ISAY2 
Orta Mahalle Atatürk Caddesi Serik - Antalya | Telefon: (242) 722 10 04 Faks: (242) 722 14 04