T.C. İçişleri Bakanlığı e-icisleri projesi Bilgi Edinme İnsan Hakları Başvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete
 
 
 
 
 
 
 
 
Serik Protokol Listesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Üniversitelerden alınan danışmanlık hizmetleri ile Belek Turizm Merkezi'nin flora ve hayvan varlığı (fauna) çeşitliliği envanterleri çıkarılmış ve 52 alt projeden oluşan Belek 2000 projesi hazırlanmıştır. Turizm Merkezinde 574 bitki, 29 endemik (sadece Türkiye'de bulunan) bitki, 1 adet relik endemik (dünyada sadece Belek'te bulunan) Serik Armudu (Pyrus Serikensis) tespit edilmiş. Kuş türleri için güvenli olan Belek bölgesinde belirlenmiş 109 kuş türü bulunmaktadır. (Bu sayı Türkiye'nin kuş türlerinin ¼'ü kadardır)

Bölge plajları, deniz kaplumbağaları (Caretta caretta) için önemli yuvalama alanlarından biridir. BETUYAB olarak 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden danışmanlık hizmeti alınarak, yaklaşık 30 km'lik sahil şeridinde "Belek Deniz Kaplumbağaları 1999, 2000 ve 2001" adları ile koruma projesi başlatılmış ve bu projenin uluslararası örnek olması amaçlanmıştır..

 

 

BİTKİ CENNETİ

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünün yaptığı araştırmalar sonucunda Antalya'da da 600 endemik (dünyada sadece sınırlı bölgelerde doğal olarak yetişen) bitki türü bulunduğunu, "Dünyada sadece Antalya'da yetişen 200'e yakın bitki türünün varlığı ortaya konulmuştur. İlçemiz de bu özelliği bünyesinde barındırmakta olup özellikle kendi adıyla anılan (Serik armudu ) bir bitki türüne sahiptir.

Turizm faaliyetleri ve hızlı kentleşme, orman yangınları gibi tehditler neticesinde zarar gören bitkiler için önlemler ilçe genelinde alınmış olup bu konuda kamuoyu oluşturulması faaliyetleri de başlamıştır.

Bir ekosistemin genel dengesini düzenleyen bitkiler doğadaki en etkili unsurlardandır. Çünkü bitkiler diğer canlılara pek çok hayati fonksiyonu sağlar.

Çevreye saygılı bir turizm anlayışının dünyada kabul gördüğü günümüzde yapılan araştırmalar sonucunda, ilçemizi tercih eden çevre bilinci yüksek turistlerin sayısının giderek arttığı görülmektedir. Bu anlamda gerek Serik'te gerekse beldelerinde (1995-1996 yıllarında Dünya Bankası Hayatı Koruma Derneği ve ilgili kamu kurumlarının desteği ile Belek Kıyı Planının hazırlanması) planlamalar yapılarak doğal hayatın korunması amaçlanmıştır. Ayrıca Türkiye'de floristik çalışmaların son zamanlarda Türk botanikçiler tarafından yapılmasıyla birlikte endemik türlerin korunması konusunda ilerlemeler kaydedilmiştir.

 

KUŞ CENNETİ

Tatil anlayışının giderek değiştiği günümüzde, doğaya dönme ve doğanın parçası olma isteği giderek artmaktadır. Hızlı ve çarpık kentleşme ve kirlilik sonucunda, insanoğlu tekrar doğaya dönme isteği duymaktadır. Tatil seçimlerinde de bu düşünceyle hareket edenler için eko turizm beklentileri bu anlamda ilçemizi ön plana çıkarmaktadır.

Ornitoloji (kuş gözlemciliği) olarak adlandırılan ve göç eden kuşları izleme imkânı verebilen en iyi bölge olan İlçemizde pek çok kuş türünün kışlayıp, üremesi gerçekleşmektedir.

İlçemize 8 km uzaklıkta bulunan Boğazkent Kuş Cenneti' nde, Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığı' nca kuş halkalama projesi gerçekleştirilmiştir. 50 türden 1183 kuş halkalanmış, çalışmalar sırasında Boğazkent' te ilk kez 'cüce çulluk' tespit edilmiştir. Bu türle birlikte bölgedeki toplam tür sayısı 237' ye yükselmiştir.

'Kuş Cenneti' diye tabir edilen çok çeşitli kuş türlerinin yılın farklı dönemlerinde yayılış gösterdiği ve aynı zamanda göçmen kuş türlerinin önemli konaklama alanlarına sahip Boğazkent Beldesi ayrıca dünyaca ünlü caretta caretta kaplumbağalarının ülkemizde yumurta bıraktığı 17 bölgeden biridir.

Canlı türlerinin yaşaması ve üremesi için elverişli doğal ortama sahip olan Serik'te şu türlere rastlanmaktadır.

Yöresel küçük kuş çeşitleri: Yörede bozlak, çukka, çulluk, falak, üveyik, bıldırcın, turaç, bülbül (sarıkuş) adı verilen kuş türleri bulunmaktadır.

Göçmen kuşlar: İbibik, takalı, çavuş, dukkuk, kırlangıç (arı kuşu olarak bilinir) gibi ötücü çok az görülen kuş türleri de vardır. Dukkuk bahar aylarında öten keklikten küçük bir kuş türüdür. Bunların yanında daha büyük olan ördek, genelde Y ve Z harfi çizerek gelen telli turnalar, kazlar, leylekler, toylar (kazdan daha iri bir av hayvanı), ördekler, mezgeldekler (bir yaban ördeği türü) ve turaç (Çukurova ve Antalya ovasına has bir kuş türü) gibi göçmen kuşlar bölgeden geçerler. Bu kuşlar kışın ağır ve çok soğuk zamanlarında ovaya ve göllere inerler.

Göl, sazlık ve sulak arazi kuşları: Sadece göl, sazlık ve sulak arazilerde yaşayan kuş türleri de Antalya ve Serik çevresinde bulunmaktadır; saka, karabatak, çulluk, meke, karatavuk, ördek (deniz ördeği, yeşilbaş, elmabaş, çamurcu, macar, patka ve kara ördek olmak üzere çeşitli cinsleri vardır).

 

 

 

 T.C.Serik Kaymakamlığı
  2016  - ISAY2 
Orta Mahalle Atatürk Caddesi Serik - Antalya | Telefon: (242) 722 10 04 Faks: (242) 722 14 04